O FIRMĚ:

Firma David Mura, Optimal-Logistik byla založena v roce 2009 na základě dlouholetých zkušeností
v oblasti dopravy se zaměřením na nadrozměrné přepravy.

  Pro osobní přístup k našim klientům a praxi v nadrozměrné dopravě, zajišťujeme přepravy po celé Evropě.

  Většina nadrozměrných transportů zvyšují rizika plynulosti a bezpečnosti silničního provozu.
      Proto pro Vás vypracujeme optimální řešení přepravy nadrozměrného nákladu a za optimální cenu transport také zrealizujeme.

  V prvé řadě dbáme na to, aby byla nasazena vhodná technika pro bezpečnou přepravu.
      Před realizací přepravy je pečlivě vypracován transportní plán, který zahrnuje vytyčení trasy a eliminaci možných rizik.
      Pro hladký průběh celé akce osobně dohlížíme na chod celé přepravy, od naložení nákladu, až po dodání na místo určení.

  S námi ušetříte nejen svůj čas, ale i peníze. Proto zvolte optimální řešení za optimální cenu a nechte vaše starosti na nás.